KALİTE POLİTİKAMIZ

 

YÜKSEKOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE POLİTİKASI

Bölgesinde kanaat önderi konumda olan odamızın, üyelerini küresel aktörler konumuna getirmek  Amacına yönelik olarak;

ü   Hizmetlerimizi, 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve TOBB Oda Borsa Akreditasyon Kriterleri çerçevesinde, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini benimseyen çağdaş yönetim anlayışıyla sunmak,

ü   Ulusal ve uluslararası alanda güçlü networklerin üyesi olmak ve üyelerimiz arasında sektörel networkler oluşturmak,

ü   Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak politikalar geliştirmek ve lobi faaliyetlerinde bulunmak,

ü   Üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak üzere her türlü platformda aktif rol almak,

ü   Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi erişilebilir kılmak,

ü   Paydaşlarımızla güçlü işbirlikleri oluşturmak,

ü   Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirerek kurumsal performansımızı artırmak,

ve

ü   Kalite altyapımızı sürekli iyileştirmek,

Kalite politikamızdır.

 

 

Yüksekova TSO Yönetim Kurulu’nun 04.08.2017 tarih ve 33 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

 

Yazdır  
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017